26.05.2017 16:00:03
`` ``
24.05.2017 14:21:08
`` ``
12.05.2017 15:16:37
!!! 14 18 2017!
12.05.2017 12:30:44
EXTREME 2017
05.05.2017 15:40:13
2017
25.04.2017 16:48:38
!
21.04.2017 18:14:05
- - !
05.04.2017 13:09:34
-2017
31.03.2017 12:55:35
- ! 4 285 !
12.01.2017 13:49:31
!
[ ]

.
. , 133
-, 08.00 20.00

+7 978 735 81 61,
+7 3652 27 23 77,
+7 3652 54 92 81

mavs@kiyaviakrym.com
.
. , 22/2
-, 08.00 20.00

+7 978 75 20 600,
+7 3652 27 21 16,
+7 3652 24 82 11

simfer@kiyaviakrym.com
.
. , 1/7
-, 08.00 19.00,
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 63,
+7 3652 27 21 67,
+7 3652 27 01 94

simferbl@kiyaviakrym.com
.
""

-, 08.00 20.00
+7 978 735 81 64,
+7 3652 59 54 17
aeromavs@kiyaviakrym.com

-, 07.00 21.00
+7 978 735 81 65,
+7 3652 24 85 71
glass@kiyaviakrym.com
.
. , 13
-, 08.00 20.00

+7 978 75 20 999,
+7 8692 54 28 29,
+7 8692 54 36 18

sev_all@kiyaviakrym.com
.
. 53/1
-, 09.00 18.00

+7 978 735 81 66,
+7 36554 5-25-17
bax@kiyaviakrym.com
.
. , 28
-, 09.00 19.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 82 63,
+7 36563 2 36 69

saki@kiyaviakrym.com
.
. , 10
-, 09.00 18.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 74,
+7 36560 5 70 80,
+7 36560 5 70 10

alushta@kiyaviakrym.com
.
. , 4
-, 08.00 19.00

+7 978 75 20 333,
+7 3654 32 10 66,
+7 3654 32 00 92

yalta@kiyaviakrym.com
.
. , 10
-, 08.00 19.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 72,
+7 3654 23 12 10

yaltapost@kiyaviakrym.com
.
. , 5
-, 08.00 20.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 84,
+7 36562 3 01 32,
+7 36562 3 01 90

feod@kiyaviakrym.com
.
. , 73
-, 09.00 17.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 83,
+7 36566 3 37 32,
+7 36566 3 16 51

sudak@kiyaviakrym.com
.
. , 23
-, 08.00 20.00

+7 978 735 82 61,
+7 36569 3 21 69,
+7 36569 3 05 16

evp@kiyaviakrym.com
.
. , 81
-, 09.00 18.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 82 62,
+7 36569 2 44 24

kiy_evp@kiyaviakrym.com
.
. , 50/52
-, 09.00 18.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 80,
+7 36561 2 15 37,
+7 36561 6 11 31

kerch@kiyaviakrym.com
.
. , 9
-, 08.00 19.00
13.00 - 14.00

+7 978 735 81 82,
+7 36561 2 04 21

kerch_g9@kiyaviakrym.com
.
. , . 36, 4
-, 09.00 18.00


+7 495 718 38 11,
+7 495 718 38 22,
+7 495 718 38 33
moscow@kiyaviakrym.com

!

.
. , 22/2

+7 978 752 0 700,
+7 3652 54 43 41,
+7 3652 62 11 66,
+7 3652 62 10 30

tour@kiyaviakrym.com
Skype: kiyaviakrym1

:
- 09:00 - 18:00
10:00 - 15:00

:
. , . , . 22/2

:


tour@kiyaviakrym.com

:


travel@kiyaviakrym.com

.
. , 133

+7 978 752 0 800,
+7 3652 248 303,
+7 3652 248 374

tourism@kiyaviakrym.com
Skype: kiyaviakrim


:
- 09:00 - 18:00
10:00 - 15:00

 
:
. . , 133


:toursip@kiyaviakrym.com


:tourism@kiyaviakrym.com
.
. , 13

+7 978 752 0 888,
+7 8692 54 44 57,
+7 8692 54 87 19

sevastopol@kiyaviakrym.com
Skype: sevkiyaviakrym

:
- 09:00 - 18:00
10:00 - 15:00

:
. , . , . 13

:sev_tourism@kiyaviakrym.com

:sevastopol@kiyaviakrym.com